01 Technosomatika - ovlivnění zdraví technickými vlivy

Technosomatika je námi vytvořený pojem, který znamená negativní ovlivění organismu syntetickými, uměle vytvořenými, technickými vlivy. Termín byl zvolen analogicky podle zavedeného výrazu psychosomatika, což je negativní ovlivnění organismu stavem psychiky.

Technosomatické vlivy

  • Znečištění ovzduší, vody a půdy, exhalace, emise škodlivých látek
  • Elektromagnetické záření, elektrosmog, mobily, WiFi, Bluetooth
  • Syntetická farmaka, léky, elektronická a radiologická diagnostika
  • Potravinářská chemie, přísady, konzervanty, barviva
  • Stavební materiály, předměty denní potřeby z umělých hmot
  • Vliv rozšíření médií a sdělovacích prostředků na psychiku

S pojmem technosomatika se úzce pojí bioinfluentní pole, tedy pole, mající vliv na živé organismy. Tento termín vytvořil náš přední odborník na problematiku eliminace negativních vlivů bezdrátových technologií a energetických polí Ing. Milan Hein, který sám vyvíjí a vyrábí řadu vynikajících ochranných prvků.

Civilizační nemoci

Člověk se s novými technosomatickými vlivy obtížně vyrovnává. Vývoj medicíny ukazuje, že původní vymýcené nemoci zejména infekčního charakteru jsou nahrazovány tzv. civilizačními chorobami, mezi které patří např. infarkty, cévní mozkové příhody, alergie, astma, poruchy trávení, revmatická onemocnění, rakovina, ateroskleróza, obezita, diabetes, hypertenze, deprese, syndrom vyhoření, chronický únavový syndrom, Alzheimerova choroba atd.

Zvládne člověk techniku?

Jeden z nejvýznamějších filosofů 20. století, Martin Heidegger, řekl již v roce 1966: "Techniku nemůže člověk zvládnout, protože pro to není bytostně uzpůsoben." Jistě, jedno z řešení této neutěšené situace by bylo vrátit se zpět. Ale pokud tak nechceme učinit, musíme se s technikou naučit žít.

Zdravý životní styl nestačí

Existuje mnoho způsobů, jak negativní technosomatické vlivy omezit. Zdravý životní styl, více pohybu, méně stresu, biopotraviny, bylinná léčba, tradiční medicína, osobní rozvoj, dobré vztahy, smysl, spiritualita. Ale to se stále pohybujeme na hrubé úrovni buněk, tkání a orgánů. Zapomínáme na to, co se dnes učí každý student. Již více než 100 let díky kvantové fyzice víme, že naší postatou není hmota, ale vlnění. Ještě důležitější, než dobré fungování fyzického, biochemického těla je optimální stav našeho biopole.  O biopoli čtěte více zde .

Převratná myšlenka

Na faktu duální povahy částic je založen nápad společnosti Clarus Transphase Scientific. Po mnoha letech výzkumu biopole vyvinula technologii SRT, jejíž podstatou je harmonizace a zesílení narušeného energetického systému člověka působením souladných rezonancí. Technologie SRT je použita ve výrobcích Q-Link.

Géniové nabo blázniví vynálezci?

Každá nová věc se zprvu dlouho zdá nepochopitelná. I Bellův telefon byl zpočátku nepovšimnut. Nikdo si neuměl představit dráty z města do města. Produkty Q-Link se již dlouho úspěšně používají po celém světě, mezi jejich uživatele patří řada VIP osobností a celebrit. Zdá se tedy, že je to dobrý a fungující nápad.

Řešení pro budoucnost

William A. Tiller, Ph.D., emeritní profesor Stanfordovy university a člen Guggenhemiovy nadace, jeden z největších světových odborníků na výzkum subtilních energií, říká: "Moje intuice a logika naznačují, že takové produkty, jako vyvíjí Clarus, budou důležitou součástí budoucnosti lidstva." Ken Wilber, jeden z nejvlivnějších filosofů současnosti, president Integral Institute, nazývaný Einsteinem výzkumu vědomí, k tomu dodává: "Tato technologie usnadní vnitřní transformaci směrem k vyšším a zdravějším stavům bytí."

TOPlist