11 Ray Gagne, studie pozitivních účinků ve sportu

Ray Gagne, EET, CFE, působil v oboru sportovního lékařství a rehabilitace. Již před olympiádou v roce 1980 vyvinul metody, používané pro rychlejší zotavení sportovců po zranění. Podílel se na vývoji diagnostiky pro elektromyografii, měření svalových biosignálů, rychlosti nervové reakce a svalové síly. Po olympijské zkušenosti navrhnul další měřicí přístroje a technologie. Za posledních patnáct let pracoval s profesionály v oblasti vrcholové atletiky ze šesti zemí.

V uvedených studiích zkoumal účinky technologie SRT na výkonnost sportovců. U běžců na dlouhé tratě zjistil pozitivní vliv přívěsků Q-Link na výkonnost, tělesnou sílu a kognitivní flexibilitu. Výsledná průměrná zlepšení při testech byla 6,05% u mužů a 5,72% u žen.

Ray Gagne - studie o zvýšení výkonnosti běžců - PDF v angičtině

Ray Gagne - studie o pozitivním vlivu Q-Link ve sportu - PDF v angličtině

TOPlist