Bioinformace

Konvenční biologie předpokládá, že informace v organismu se přenášejí biochemicky a elektrochemicky, tedy hormony, receptory, nervovou soustavou, DNA, RNA atd. Těmito mechanismy se ale nedají vysvětlit všechny životní procesy.

Biologické účinky slabého pole

Bioelektromagnetické (BEM) výzkumy ukazují překvapivý fakt, že neionizující elektromagnetické záření extrémně nízké intenzity vyvolává biologické účinky. Na mechanismu působení zatím neexistuje shoda, nicméně navrhované modely leží mimo oblast působení konvenčních biochemických a biofyzikálních interakcí. Zejména je třeba vzít v úvahu skutečnost, že organismy jsou nelineární systémy.

Informační působení

Při zanedbatelných hodnotách elektromagnetického pole, které jsou srovnatelné s okolními nahodilými interferencemi, např. tepelným šumem, nelze předpokládat ovlivnění buněk elektromagnetickou silou. Subtilní elektromagnetická pole tedy s největší pravděpodobností působí informačně. To znamená, že energie v podobě mimořádně slabého elektromagnetického pole může rovněž přenášet informace, zakódované v elektromagnetickém vlnění.

Elektromagnetická bioinformace

Uvedený přenos informací extrémně nízkým elektromagnetickým polem se nazývá elektromagnetická bioinformace (EMBI). V organismu může existovat vlastní komunikační systém, v němž jednotlivé složky slouží zároveň jako vysílače i přijímače. Biopole si tedy můžeme představit jako centrální informační síť, která předává signály nesoucí informace (information-carrying signals).

Biopole – informační síť

Buňky a tkáně se mohou v rámci regulace homeodynamiky zapojit do kontinuálního elektromagnetického pole subtilními signály, kterými si vzájemně vyměňují informace. Hypotéza informace přenášejících energií je základem zkoumání účinku bioelektromagnetických terapií a dalších typů energetické medicíny, homeopatie, akupunktury, léčitelských intervencí atd. O tento koncept interakce polí je třeba rozšířit dosavadní biofyzikální model života.

Přírodní zákony jsou informace

Moderní fyzika přidává informaci jako třetí hlavní veličinu ke hmotě a energii. Informace, z latinského in-formatio, dávat do tvaru, utvářet, udává stav energie i hmoty v každém místě časoprostoru, což se týká i chemických a fyzikálních vlastností prvků atd. V opačném případě by nemohly existovat fyzikální objekty. Informace je vlastně jiný název pro tzv. přírodní a fyzikální zákony, neboť i zákon je informace o tom, co a jak má být. Také část stresorů působí na organismus informačně, prostřednictvím psychických percepčně kognitivních struktur, nikoli přímo fyzikálně nebo chemicky.

Zdraví je řád v informacích

Na základě výše uvedeného je jasné, že zdraví organismu nemůže být zaručeno pouze fyzikální a biochemickou rovnováhou. To je zřetelné zejména v případech, kdy veškeré adekvátní biochemické a fyzikální působení, např. medikace, strava, doplňky výživy, masáže, koupele, obklady, cvičení atd. nepřináší odpovídající výsledky. Pro fungování životních procesů je nezbytné neporušené informační biopole. Patentovaná technologie SRTTM v produktech Q-Link® podporuje a harmonizuje na základě souladných rezonancí signály, přenášející informace v lidském těle.

V článku jsou použity údaje z vědecké práce Beverly Rubik, Ph.D.

 

TOPlist