Q-Link jak funguje SRT

SRT působí na základě interakce s biopolem. K vyvolání obousměrné reakce s biopolem stačí SRT zařízení umístit do blízkosti organismu. Při kontaktu SRT zařízení s frekvencemi biopole vzniká souladná rezonance. Skládáním vlnění SRT rezonátoru a biopole se zvyšuje srozumitelnost a úplnost toku informací, což pomáhá udržovat organismus v optimálním stavu a zvyšovat odolnost proti stresu.

SRT - rezonance

Jak již bylo zmíněno dříve, v konceptu SRT je rezonance důležitým pojmem. Rezonance je snaha systému kmitat s větší amplitudou více při určitých frekvencích než u ostatních. Tyto frekvence se nazývají rezonanční frekvence. Při těchto frekvencích mohou i malé pravidelné síly způsobovat velké amplitudy kmitů, protože systém uchovává energii kmitání. Např. jednotka vojáků musí při přechodu přes most zrušit krok, aby jej rezonancí pochodu nerozhoupala a nezničila. Rezonanci objevil Galileo Galilei v roce 1602.

SRT - příklad z hudby

Rezonanci si můžeme objasnit na příkladu z hudby. Když rozezníme kovovou ladičku, např. komorní A o frekvenci 440 Hz a přiblížíme k ní druhou neznějící ladičku stejného typu, druhá ladička přijme kmity té první znějící a rozezní se obě společně. Podobný úkaz předvádí na videu zakladatel společnosti Clarus Robert Williams se skleněnými mísami. Ladičky i mísy po chvíli utichnou, ale přívěsek Q-Link využívá elektromagnetické pole lidského těla, takže rezonuje stále.

Skladba těla zní silně

Rezonanční působení SRT si můžeme obrazně představit tak, že „hudba“, hraná naším organismem je zesílená a naladěná, zní čistě a hlasitě. Proto nemůže být přehlušena jinými okolními „hudbami“, které se nám nelíbí, jsou nám nepříjemné a nechceme je slyšet. Stejně jako při poslechu rádia nám jde o to, aby signál byl silný a naši oblíbenou stanici nerušily jiné programy. Je dobré zmínit, že rezonance se využívá i v muzikoterapii, léčení zvukem (sound healing) atd.

SRT – aktivní a pasivní

Existují dva typy souladných rezonátorů, pasivní a aktivní. Pasivní rezonátory Q-Link přívěsek a Q-Link Clear nepotřebují elektrickou energii, protože jsou napájeny energií osoby, která rezonátor nosí. Aktivní rezonátor Q-Link Nimbus je napájen elektrickou energií z USB, zásuvky 220 V nebo z auta.

Q-Link přívěsek

Níže si ukážeme jako příklad složení a funkci přívěsku Q-Link s technologií SRT.

1. Indukční cívka

Indukční cívka má průměr 2,5 cm a je vyrobená z měděného drátu celkové délky 25 m. Když se přívěsek Q-Link ocitne v blízkosti člověka, indukční cívka zvýší amplitudy frekvencí elektromagnetického pole těla a jako transmitter, převodník aktivuje pasivní oscilátor. Rezonanční mikrokrystaly se rozkmitají, začnou oscilovat. Vzhledem k tomu, že rezonátor pracuje na principu rezonance, nikoli jako elektronický oscilátor, není indukční cívka s rezonančním článkem a modulační destičkou fyzicky vodivě propojena, jako by tomu bylo u běžného elektronického obvodu.

2. Rezonanční článek

Rezonanční článek funguje jako mikrokrystalický multifrekvenční oscilátor. Obsahuje speciálně vyrobené čisté mikrokrystaly, zalité v pryskyřici. Tyto mikrokrystaly mají rezonanční vlastnosti identifikovaných a změřených frekvencí biopole. Tím způsobem jsou ve článku trvale uloženy rezonanční kmitočty, které posilují biopole. Krystal je pasivní součástka používaná jako rezonátor s velmi přesnou a stabilní rezonanční frekvencí. Používá se jako frekvenční filtr v oscilátorech. Požadovaná rezonanční frekvence se dá dosáhnout směrem řezu, tloušťkou, výbrusem atd.

3. Modulační destička

Modulační destička řídí fungování rezonančního článku. Působí jako modulátor, upravuje generované frekvence, aby byly koherentní a konzistentní. Obsahuje prvky pozlacené 24karátovým zlatem.

4. Pouzdro

Pouzdro je vyrobeno z vysoce kvalitního akrylu. Je vodě odolné. Tvar pouzdra navrhl mezinárodně uznávaný designér Neville Brody, který spolupracoval mj. s Depeche Mode, BBC, The Times atd.

Q-Link Nimbus

Q-Link Nimbus je aktivní stacionární oscilátor, určený pro domov, kancelář, auto atd. Je vhodný pro uživatele, kteří celý den pracují s počítačem, notebookem atd. Q-Link Nimbus se zasune do portu USB, odkud je napájen. Může se také prostřednictvím USB adaptéru napájet ze zásuvky 220 V nebo z auta. Jako elektronicky aktivní mikrokrystalický multifrekvenční oscilátor generuje na rozdíl od pasivního přívěsku frekvence rezonující s biopolem neustále, i tehdy, když člověk není v jeho blízkosti. Nosičem aktivních modulovaných signálů SRT je elektromagnetické pole (RC článek, frekvenční filtr). Q-Link Nimbus má silnější účinnost než přívěsek, ale vyžaduje napájení. Působí sféricky, všesměrně, do vzdálenosti přibližně 13 m.

 

TOPlist