Q-Link technologie SRT

SRTTM, Sympathetic Resonance Technology, technologie souladných, podporujících rezonancí, je technický způsob, jak na základě spolurezonančního efektu zlepšit a posílit biopole člověka. Experimentální pozorování ukazují, že SRTTM působí na různé biologické systémy širokou škálou pozitivních účinků. Lepší fungování na úrovni molekul, buněk, tkání, orgánů i orgánových systémů se projevuje i zvýšením fyzické a psychické výkonnosti člověka.

Výzkum SRT – teorie pole

Empiricky zjištěné poznatky o účinnosti SRTTM nelze vysvětlit molekulárním mechanismem. Proto je pro vědecké zdůvodnění interakce SRTTM s živými systémy použit model pole, který pojednává o globálních vlastnostech a homeodynamice biologických systémů. Ale i v tomto konceptu samozřejmě hrají roli konvenční biochemické molekulární procesy.

Biopole

Rytmické vzorce aktivity všech složek organismu vytvářejí biopole. Toto endogenní vlastní pole systému je velice složité a dynamické. Skládá se z mnoha různých frekvencí, podobě jako symfonie, a stejně jako hudební skladba se mění v čase. Jako celostní, holistický řídící prvek biopole homeodynamicky reguluje molekuly, buňky, tkáně, orgány a orgánové soustavy. Více na stránce Biopole.

 

Život je dynamický systém

Existuje nový biofyzikální model života založený na homeodynamice a teorii pole. Život je považován za nelineární dynamický systém, jeho funkce a stabilitu určuje biopole a toky energií přenášejících informace. Živé systémy si v neustálé konverzaci nebo signalizaci vyměňují informace mezi svými součástmi a okolním prostředím.

Sebeorganizace

Organismy reagují na nekonečný informační tok a přizpůsobují své chování změnami sebeorganizujícího potenciálu, představovaného biopolem, jakoby měnili orchestraci, aranžmá skladby. Koncept sebeorganizujícího potenciálu lze rozšířit v hierarchii směrem dolů na každý subsystém až po buňky a molekuly, z nichž každá přispívá k samoregulaci homeodynamického procesu.

SRT – souladná rezonance

Základem SRTTM je souladný rezonátor s vysoce specifickými rezonančními vlastnostmi. V zařízeních SRTTM jsou použité speciální mikrokrystalové multifrekvenční oscilátory. Když se SRTTM zařízení umístí do biopole člověka, je vyvolán součinný spolurezonanční efekt, kdy synchronně oscilují frekvence biopole a krystaly se stejnými rezonančními vlastnostmi, jaké mají frekvence biopole. Výsledné vlnění se skládá, tím se vylaďuje, harmonizuje a posiluje biopole, které následně lépe řídí funkce organismu.

SRT zlepšuje stresové reakce

Člověk je vystavený výkyvům a stresorům. Ty mohou ovlivnit homeodynamické procesy uvnitř organismu, učinit je nevyváženými, uvést je do dynamicky změněného stavu, tedy do stresu. SRTTM interaguje s biopolem, pasivně nebo aktivně vytváří modulované, informace přenášející signály, které rezonují s jednotlivými frekvencemi biopole. Souladnou rezonancí se zlepšuje a zesiluje oscilace biopole. Tím stoupá i homeodynamická stabilita procesů a schopnost seberegulace organismu, což zmírňuje nespecifické a nežádoucí stresové reakce a zvyšuje odolnost proti stresu. Viz stránka Stres.

Biopole jako orchestr

Můžeme si představit, že biopole, hlavní bioregulátor všech funkčních procesů v těle, je "dirigent orchestu“, který může za podpory souladných rezonancí SRTTM „hrát symfonii silněji a čistěji“, takže ho jiná vedlejší hudba nepřehluší. Organismus s takto posíleným a homeodynamicky ustáleným biopolem se může lépe vypořádat se stresujícími vlivy včetně jiných EM záření, vysílačů, mobilů, WiFi, Bluetooth atd., dříve, než se mohou narušit fyziologické funkce.

Vědecký tým

Výzkumů společnosti Clarus Transphase Scientific se jako spolupracovníci a konzultanti účastnily desítky renomovaných vědců s respektovanou odbornou pozicí na akademické úrovni. Např. Beverly Rubik, Ph.D., Dr. William Tiller, Ph.D.Dr. Norman Shealy, Ph.D.Joie Jones, PhD., který působil v poradních orgánech presidentů Cartera a Obamy, Dean Radin, Ph.D., Peter Clecak, Ph.D. z University of California, Daniel Dunphy, PA a mnoho dalších.

V článku jsou použity údaje z vědecké práce Beverly Rubik, Ph.D.

 

TOPlist