Stres

Koncept stresu v biologii a medicíně poprvé koncipoval v 30. letech 20. století Hans Selye. Jedny z možných definic stresu a zdraví:

  • Stres je reakce, odpověď organismu na jakýkoli impuls, požadavek, zátěž či změnu, které jsou na organismus kladeny nebo se kterými se organismus setkává.
  • Zdraví je schopnost adekvátně a efektivně reagovat na změny, tedy zvládat stres.

Stresory

Stresory jsou vnější události, vlivy, jevy, které způsobují stres. Nejedná se pouze o dramatické krize, na které silně reagujeme, ale prakticky o všechny rutinní věci a úkony, které řešíme stále. Každý den čelíme nesčetným stresorům. Následující výčet situací vyvolávajících stres proto není ani nemůže být úplný. Jedná se pouze o příklad.

  • Fyzikální stresory – postředí, světlo, tma, hluk, počasí, horko, zima, vzduch, zápach, vítr atd.
  • Technosomatické stresory – elektrosmog, mobily, WiFi, syntetické materiály, chemie, toxické látky, znečištění atd.
  • Sociální stresory – práce, škola, peníze, životní styl, děti, rodina, příbuzní, přátelé, sousedé atd.
  • Biologické stresory – strava, pití, kouření, alkohol, spánek, drogy, hygiena atd.
  • Psychické stresory – láska, zklamání, frustrace, nesplněná očekávání, pocity méněcennosti, ztráta životní role, smyslu atd.
  • Traumatické stresory – nemoc, úmrtí, rozchod, rozvod, ztráta zaměstnání, nehoda, krádež, násilí atd.

Druhy stresu

Od narození do stáří ze stresu vlastně nevyjdeme. Každé životní období přináší jiná úskalí. Ale stres je také přirozený a potřebný. Něco děláme, jen když musíme, jen když nás okolnosti donutí zvednout se z postele nebo ze židle. Stres je proto také nezbytným tvůrčím impulzem. Aktivizuje, nutí ke kreativitě, lidově řečeno nás „nakopne“. Proto rozeznáváme dva druhy stresu.

  • Eustres – pozitivní podnět, která v přiměřené míře stimuluje k akci, lepším výkonům.
  • Distres – nadměrná zátěž, která může člověka poškodit, vyvolat trauma, nemoc, smrt.

Reakce na stres

Organismus reaguje na stimul stresoru konkrétní odpovědí, vhodnou pro danou situaci. Reakcí na vysokou teplotu je například pocení, které slouží k ochlazení těla odpařením. Odpovědí na ohrožení je uvolnění adrenalinu, které spustí kaskádu biochemických a fyziologických dějů. Dojde ke zvýšení srdeční frekvence, stoupá krevní tlak atd. Existuje řada biologických reakcí na stres, umožňujících organismu přizpůsobit se a přežít. Stresové reakce se mohou projevit na jedné nebo více úrovních biologické organizace, molekulární, buněčné, tkáňové, orgánové, fyziologické nebo v organismu jako celku.

Kumulace stresu

Stresové reakce se hromadí jako kapky vody padající do sudu. Dlouhodobé účinky stresu se sčítají. Přesáhne-li zatížení určitou hranici, úroveň stresu překoná regulační mechanismy těla a může dojít k narušení normálních funkcí, nízké výkonnosti, vyčerpání, nemoci. Podobně jako když voda začne přetékat ze sudu. Dlouhodobý chronický stres nebo silný akutní stres může způsobit selhání systému, vážné zdravotní problémy, což dále jen zvyšuje stres a zhoršuje onemocnění. Člověk začíná klesat po sestupné spirále, dál a dál od zdraví a harmonie.

Následky stresu

Většina zdravotních problémů v technologicky vyspělých společnostech je spojena se stresem. Negativními následky stresu trpí asi 43 % dospělých. Okolo 75% pacientů primární zdravotní péče přichází s poruchami, vyvolanými stresem. Stres je příčinou nehod, sebevražd, chronické únavy, syndromu vyhoření, psychických a psychosomatických problémů. Stres se podílí na vzniku civilizačních chorob, rakoviny, alergie, obezity, cukrovky, imunitních poruch, onemocnění srdce, plic, zažívacího traktu, kůže atd. Ze stresu se stala největší hrozba pro zdraví naší civilizace.

Stresová odolnost

Stres je běžnou součástí každodenního života. Nelze jej odstranit. Stres můžeme pouze lépe či hůře zvládat. Každý člověk má jinou stresovou odolnost, podobně jako imunitu. Někdo reaguje přehnaně, jiný zvládá nemožné. Úspěšné zvládaní stresu se někdy označuje jako resilience, tedy odolnost vůči negativním jevům a schopnost přizpůsobovat se náročným situacím. Někteří psychologové resilienci vysvětlují jako umění „po pádu znovu vstát a dále stoupat“.

Lepší zvládání stresu

Stres narušuje homeostázu a homeodynamiku. Může negativně ovlivnit duševní a fyzické funkce, výkonnost, soustředění. Efektivně fungující organismus, který správně kontroluje a řídí dynamickou rovnováhu biologických procesů, zvládá přiměřenou míru stresu dobře. Problém nastává, když jsou přirozené autoregulační, autopoietické, samoorganizující schopnosti lidského těla narušeny, zejména technosomatickými vlivy, tedy elektrosmogem, chemií, toxickými látkami, znečištěním atd.

Biorezonátory Q-Link s technologií SRT

Harmonizovat a podpořit poškozený bioelektromagneticko informační systém biopole pomáhají produkty Q-Link® s patentovanou technologií SRTTM. Výsledek 25 let vědeckých výzkumů na světových univerzitách. Unikátní hi-tech mikrokrystalické multifrekvenční biorezonátory pro 3. tisíciletí.

V článku jsou použity údaje z vědecké práce Beverly Rubik, Ph.D.

TOPlist